O KONFERENCIJI

CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća organizira Forum obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja – jednodnevnu konferenciju čiji je cilj ukazati na izazove razvoja i održivosti obiteljskih poduzeća u Hrvatskoj.

Forum je središnji događaj u sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja koji se održava  4. – 8. 11. 2019. i u kojem je predviđen čitav niz događanja na temu obiteljskog poduzetništva i prijenosa poslovanja u cijeloj Hrvatskoj.

KOME JE NAMIJENJEN FORUM?

Forum je namijenjen vlasnicima obiteljskih poduzeća, nasljednicima, menadžerima i djelatnicima obiteljskih poduzeća, konzultantima, predstavnicima poduzetničkih potpornih, financijskih i obrazovnih institucija te donositeljima politika u području sektora malih i srednjih poduzeća.

KOME JE NAMIJENJEN FORUM?

Forum je namijenjen vlasnicima obiteljskih poduzeća, nasljednicima, menadžerima i djelatnicima obiteljskih poduzeća, predstavnicima institucija koje pružaju savjetodavnu i financijsku podršku poduzetnicima, poduzetničkim potpornim, financijskim i obrazovnim institucijama te donositeljima politika u području malih i srednjih poduzeća.

PREDAVAČI

Mirela Alpeza

Mirela Alpeza

Zoran Zemlic

Zoran Zemlić

Boris Vukic

Boris Vukić

Adnan Misimovic

Adnan Misimović

Boris Popovic

Boris Popović

Laura Sallent

Laura Sallent Cucurella

Andrej Grubisic

Andrej Grubišić

Ferdo Kraljevic

Ferdo Kraljević

Petra-Mezulic-Juric

Petra Mezulić Juric

Andrija Garofulic

Andrija Garofulić

Andreja Svigir

Andreja Švigir

Srđan Simac

Srđan Šimac

Nikola Orsanic

Nikola Oršanić

Ivan Topcic

Ivan Topčić

Jadranka-Mrsic-Hebrang

Jadranka Mršić Hebrang

Vanja Cico

Vanja Cico

1ff34fd

Radojka Hainski

SPONZORI i PARTNERI Foruma:

EA-efse
hup
kpmg
hrbor
transeo
efos
lider
CO
co2
zagreb